ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คำสำคัญ ไบโอแคลเซียม;ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า
หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว ไม่มีกลิ่น สามารถนำไปเติมในอาหารได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.