ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้พิการเอนกประสงค์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
คำสำคัญ อุปกรณ์เคลื่อนย้าย;ผู้พิการ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ ได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการขนย้าย ประกอบ และติดตั้ง โดยไม่ต้องดัดแปลงรถยนต์ ประกอบด้วย 2 ฐาน คือ ฐานที่ใช้ภายในบ้านและฐานที่ใช้ในรถยนต์ ชุดยกนำไปใช้ได้ทั้งกับรถยนต์และในบ้าน สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้พิการเอนกประสงค์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง