ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เก้าอี้ไม้เท้าผู้ป่วยปรับนั่งได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
คำสำคัญ เก้าอี้ไม้เท้า;ผู้ป่วย
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เก้าอี้ไม้เท้าผู้ป่วยปรับนั่งได้ เป็นไม้เท้าค้ำยันที่มีเก้าอี้ติดอยู่กับตัวไม้เท้า สามารถปรับระดับและปรับกางออกเป็นเก้าอี้นั่งได้ในสถานที่ต่างๆ มีน้ำหนักเบาช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ได้พยุงตัวเดินฝึกหัดเดิน ออกกำลังกาย ช่วยลดอาการความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากการพยุงตัวเดินเป็นเวลานาน และลดอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้พิการ ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับดีมาก ในการใช้งานของเก้าอี้ไม้เท้าผู้ป่วยปรับนั่งได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=J_1kz0XPKgs
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เก้าอี้ไม้เท้าผู้ป่วยปรับนั่งได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง