ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจสอบความแท้และไม่แท้ของนาฬิกาหรูในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
คำสำคัญ ตรวจสอบความแท้และไม่แท้ของนาฬิกา;แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การตรวจสอบความแท้และไม่แท้ของนาฬิกาหรูในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การตรวจสอบความแท้และไม่แท้ของนาฬิกาหรูในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง