ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดุสิต อธินุวัฒน์
คำสำคัญ กระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช;ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช เป็นชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดศัตรูพืชในรูปผงผสมน้า สำหรับกระตุ้นภูมิต้านทานพืชจากการเข้าทาลายของโรคพืชและลดความเสียหายจากแมลงศัตรูพืช สารออกฤทธิ์เป็นสารสกัดจากสมุนไพรไทยอนุภาคนาโนและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้พืชสะสมสาร salicylic acid, β-1,3-glucanase, peroxidase, auxin, indole-3-acetic acid และ gibberellin เป็นต้น สำหรับควบคุมโรคที่สาคัญ ได้แก่ โรคข้าว (โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก โรคใบจุดสีน้าตาล และโรคเมล็ดด่าง) โรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม โรครากเน่าของมันสาปะหลัง โรคของพืชผัก (โรคเน่าดา โรคเน่าเละ และโรคใบจุดอัลเทอร์นาเรีย) และโรคของไม้ดอกไม้ประดับ (โรคเน่าเปียก โรคใบจุด และโรครากเน่า) และควบคุมแมลงที่สาคัญ ได้แก่ แมลงศัตรูข้าว (หนอนห่อใบข้าว, เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล และเพลี้จักจั่นสีเขียว) และแมลงศัตรูพืชผัก (ด้วงหมัดกระโดดและผีเสื้อหนอนใยผัก) การใช้และวิธีการใช้ : ราดดิน คลุกเมล็ด พ่นใบ ผสมดินปลูกหรือผสมในปุ๋ยหมัก)
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง