ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลบริสุทธิ์อัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์
คำสำคัญ เครื่องผลิตไบโอดีเซล
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เครื่องผลิตไบโอดีเซลบริสุทธิ์อัตโนมัติ แบบ 2 อิน 1 เป็นระบบมีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูง ตามมาตรฐานไบโอดีเซล (EN14214) ระบบทำงาน 2 ลักษณะภายในเครื่องเดียว คือ (1) ผลิตเมทิลเอสเตอร์จากปฏิกิริยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชัน และ (2) ล้างเมทิลเอสเทอร์เพื่อให้ได้ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ ตัวเครื่องมีขนาด 100 ลิตร ทำจาก สแตนเลส เกรด304 ประกอบด้วย อุปกรณ์ให้ความร้อน ชุดตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิ ปั๊มน้ำ ปั๊มลม มอเตอร์ ใบกวน หัวพ่นอากาศ มีเซนเซอร์ต่างๆ ทำงานร่วมกับชุดควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตในแบบอัตโนมัติ ดังนั้นจึงทำงานด้วยการกดปุ่มเพียง 1 ครั้ง
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องผลิตไบโอดีเซลบริสุทธิ์อัตโนมัติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง