ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นแปะผิวหนังจากสารเรสเวอราทรอลและ กรดไลโปอิกสำหรับการสลายไขมันในอาสาสมัครน้ำหนักเกิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
คำสำคัญ การสลายไขมัน
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย รายละเอียดของแผ่นแปะผิวหนังสำหรับการสลายไขมันแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นแผ่นแปะซึ่งผลิตจากเส้นใยเซลลูโลสโดยได้จาก bacteria A. xylinum ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาแล้วว่าปลอดภัย ส่วนที่เหลือได้แก่สารเคลือบบนผิวเซลลูโลส ได้แก่ เรสเวอราทรอล และกรดไลโปอิก ซึ่งมีฤทธิ์ในการสลายไขมัน และช่วยเผาผลาญพลังงานตามลำดับโดยไม่พบผลข้างเคียง โดยสารทั้ง 2 จะถูกต่อเข้ากับอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตระดับนาโนเมตรเนื่องจากมีความสามารถในการขนส่งสารเคมีบางชนิดเข้าสู่เซลล์และมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายรวมถึงไม่เป็นพิษกับเซลล์ สำหรับการใช้งาน ให้ปิดแผ่นแปะบริเวณท้องแขนของต้นแขน บริเวณเหนือปุ่มกระดูกข้อศอกทางด้านใน ประมาณ 10 เซนติเมตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อ 1 ครั้งต่อวัน ทุกวัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วจึงหยุดใช้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นแปะผิวหนังจากสารเรสเวอราทรอลและ กรดไลโปอิกสำหรับการสลายไขมันในอาสาสมัครน้ำหนักเกิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง