ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงระบบเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรองรับถ่านหินลิกไนต์ที่มีส่วนประกอบของ CaO สูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัฒนพงศ์ ขันทา
คำสำคัญ ระบบเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เป็นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเผาไหม้ของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาการลดกำลังผลิตอันเนื่องมาจากเชื้อเพลิงถ่านหินของประเทศไทยที่มีคุณภาพต่ำลงเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อผลการดำเนินธุรกิจของ กฟผ. โดยการปรับรูปแบบการเผาไหม้จากการเผาไหม้ชั้นเดียวให้เป็นการเผาไหม้แบบหลายชั้นสามารถรองรับถ่านหินที่มีแคลเซียมออกไซด์สูงถึงร้อยละ 30 โดยไม่ต้องลดกำลังผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การปรับปรุงระบบเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรองรับถ่านหินลิกไนต์ที่มีส่วนประกอบของ CaO สูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง