ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิดิกแบบหลายช่องวัด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญส่ง สุตะพันธ์
คำสำคัญ เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพ;ระบบฟลูอิดิกแบบหลายช่องวัด
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพตัวหนึ่งในการตรวจวัดและศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารชีวภาพ เครื่องเอสพีอาร์ที่ขายในท้องตลาดจำเป็นต้องอาศัยเครื่อง microarray spotter ที่มีราคาแพงเพื่อใช้พิมพ์หัววัดชีวภาพแบบอาร์เรย์ เครื่องเอสพีอาร์แบบใหม่ที่เรานำเสนอนี้จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถ “สร้าง" หัววัดชีวภาพแบบอาร์เรย์ และ "ตรวจวัด" สารชีวภาพหลายชนิดพร้อมกันได้ภายในเครื่องเดียว (All-in-one instrument) ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากกับการประยุกต์ใช้งานในวงกว้างโดยเฉพาะการวิเคราะห์ที่ต้องการการตรวจวัดอย่างรวดเร็ว สามารถตรวจวัดได้หลายตัวอย่างในคราวเดียวกัน และลดราคาในการตรวจวัดได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิดิกแบบหลายช่องวัด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง