ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในน้ำเสียสังเคราะห์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มาริสา อัตถาพงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร. สุชัญญา ทองเครือ
คำสำคัญ แบคทีเรีย, เอนไซม์ไลเปส, น้ำมันและไขมัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในน้ำเสียสังเคราะห์ โดยคัดแยกแบคทีเรียตากดินและน้ำเสีบ พบว่า Bacillus pumilus LWW2, Bacillus pumilus LWW8, Bacillus pumilus LWW9 และ Serratia quinivorans LWW13 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันเฉลี่ยร้อยละ 86.13 ± 0.24, 86.79 ± 0.13, 91.24 ± 0.10 และ 76.50 ± 0.36 ตามลำดับ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในน้ำเสียสังเคราะห์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง