ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องโดยคลื่นไมโครเวฟแบบมัลติโหมด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คำสำคัญ เครื่องผลิตไบโอดีเซล;คลื่นไมโครเวฟแบบมัลติโหมด
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เตาไมโครเวฟถูกออกแบบเพื่อการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องเพื่อการค้า คาวิตี้ขนาด 45 x 45 x 50 ซม. และแหล่งกำเนิดความร้อนด้วยแมกนีตรอน จำนวน 2 ตัว (2000 วัตต์) ช่วยกระจายความร้อนได้จากทั่วถึง รวดเร็วและเป็นพลังงานที่สะอาดสำหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ด้วยการติดตั้งระบบคุมควบอุณหภูมิ ส่งผลให้อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาคงที่ตามที่ออกแบบไว้ จึงทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วและได้ปริมาณสูง
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องโดยคลื่นไมโครเวฟแบบมัลติโหมด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง