ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมเครื่องเตือนหลับใน AlertZ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
คำสำคัญ อุบัติเหตุ;การง่วงนอน;เครื่องเตือนหลับใน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ด้วยอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการง่วงแล้วขับ โดยการเก็บข้อมูลจากคนขับรถบรรทุก 90เปอร์เซ็นต์ง่วงระหว่างขับ มากกว่า50เปอร์เซ็นต์เคยหลับใน จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนถนน(ปี2558)พบว่า มีผู้เสียชีวิต7,926 ราย พิการ 1,364 รายและมียอดผู้บาดเจ็บสูงถึง723,214 ราย ถือเป็นผลร้ายแรงที่ประเมินค่าไม่ได้ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม เครื่องเตือนหลับใน Alertz ของ ห้องปฏิบัติการการเชื่อมต่อสัญญาณสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (BCI LAB) นับว่าเป็นนวัตกรรมที่นําความรู้ ความสามารถด้าน วิศวกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ หยุดการสูญเสีย ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน และยังเป็นนวัตกรรมที่ สามารถต่อยอดไปสู่วงการอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=mcJVZzK18B0
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


นวัตกรรมเครื่องเตือนหลับใน AlertZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง