ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเกตและคลำมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยตัวเอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อ.นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช
คำสำคัญ ต่อมน้ำเหลือง;การคลำ;วิธีตรวจมะเร็ง
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุคือตั้งแต่วัยรุ่น-วัยสูงอายุ ดังนั้นแนะนำให้คลำต่อมน้ำเหลืองเมื่ออายุ20ปีขึ้นไปเดือนละ1ครั้ง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้พบอาการผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ ต่อมน้ำเหลืองมี 9ตำแหน่งที่สามารถคลำเองได้ โดยต้องคลำทั้งสองข้าง(ซ้าย-ขวา) เริ่มจาก 1. กกหู(หน้า/หลัง) 2.คอ ส่วนบน กลาง ล่าง(หน้า/หลัง)3.ท้ายทอย 4.ใต้ขากรรไกร คลำซ้าย-ขวา 5.ใต้คาง เงยหน้าเล็กน้อย 6.ไหปลาร้า 7.ข้อศอก 8.รักแร้ 9.ขาหนีบ การสังเกตและคลำต่อมน้ำเหลืองด้วยตัวเองเป็นประจำ ลักษณะอาการที่ควรพบแพทย์คือ 1.มีต่อมน้ำหลืองที่โตเกิน 1 ซม.เกิน1 สัปดาห์ 2.ต่อมน้ำเหลืองโตร่วมกับอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น มีไข้ น้ำหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืน เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=M-ICcSyrl60
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การสังเกตและคลำมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยตัวเอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง