ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาดนตรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิษณุชัย ภาคีธง
คำสำคัญ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี;การเรียนการสอน;วิชาดนตรี
หน่วยงาน โรงเรียน เซนต์คาเบียน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย นำอุปกรณ์ไอแพดมาดำเนินการเรียนการสอน ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เป็นเทคโนโลยี ใกล้ตัวกับเด็กนักเรียน เนื้อหาจัดทำอย่างไรที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ สามารถใช้ประโยชน์เกี่ยวกับบทเรียนการเรียนการสอนได้ ภาคทฤษฎีปกติจะเรียนจากหนังสือยกตัวอย่างประกอบบ้าง มีเครื่องมือที่จะมาช่วยในการทำงานนี้คือ เป็นโปรแกรม I book เป็นการรวบรวมเนื้อหาต่างๆ สร้างทฤษฎีขึ้มมาเป็นอีกมิติหนึ่งในการเรียนแบบเดิม คือ ตัวหนังสือจะมีรูปภาพ เสียงบรรยายประกอบสามารถนำติดตัวไปใช้ ศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา อีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งเป็นการทดสอบจริงก็ใช้โปรแกรม e Clicker ทดสอบความรู้ประมวลผลได้ทันที ว่าข้อสอบชุดไหนได้เท่าไรมีความยากงายอย่างไร Garage Band นวัตกรรมดนตรี เป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการใช้ของนวัตกรรมดนตรีซึ่งปัจจุบันมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียง ใช้เสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกอยากเข้าไปในเครื่องมือตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆตัวเขาในการสร้างผลงานโดยเฉพาะวิชาดนตรีตัวโปรแกรมสรุปของการบันทึกเสียง การอัดเสียง การตัดต่อเสียง การ ก็อบปี้ จะเป็นประโยชน์ในคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเท่านั้นแต่ในไอแพดเราจะสามารถอีดิจเสียงได้เลย นักเรียนสามารถต่อยอดนำไปใช้กับกิจกรรมต่างๆสามรถนำไปประยุกต์ใช้ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=xxkzoXLyRcg
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาดนตรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง