ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบำบัดตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยวิธีการดูดซับทางชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวอภิชญา กาสุยะ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สุชัญญา ทองเครือ
คำสำคัญ ตะกั่ว โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง การดูดซับทางชีวภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำเสียและน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง โดยสามารถคัดแยกแบคทีเรียได้ทั้งหมด 7 สายพันธุ์ แบคทีเรีย WW1, WW3, EF1 และ EF4 มีประสิทธิภาพการบำบัดตะกั่วเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 71.16±0.05, 67.91±0.03, 66.89±0.02 และ 87.72±0.02 ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม -
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การบำบัดตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยวิธีการดูดซับทางชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง