ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคนิคการเลือกความยาวคลื่นไฮเปอร์สเปคตรัมเพื่อตรวจสอบคุณภาพไก่สดด้วยความเร็ว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล
คำสำคัญ ไก่สด;คลื่นไฮเปอร์สเปคตรัม;การตรวจสอบคุณภาพ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ขั้นตอนวิธีในการคัดเลือกภาพความยาวคลื่นไฮเปอร์สเปคตรัมที่สำคัญเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพไก่สด โดยความยาวคลื่นที่คัดเลือก 5-8 ความยาวคลื่นจะถูกนำไปใช้กับกล้องมัลติสเปกตรัมในโรงชำแหละไก่ เพราะมีราคาถูกกว่าและทำงานรวดเร็วกว่ากล้องไฮเปอร์สเปคตรัม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตรวจหาเนื้องอกผิวหนังของไก่สดและมูลไก่ปนเปื้อนบนไก่ระหว่างชำแหละได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถนำไปใช้ลดการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เทคนิคการเลือกความยาวคลื่นไฮเปอร์สเปคตรัมเพื่อตรวจสอบคุณภาพไก่สดด้วยความเร็ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง