ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผ่นปิดแผลผสมตำรับยาสมานแผลเพื่อรักษาแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูศรี
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล , อาจารย์อรพรรณ สกุลแก้ว , ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ , อาจารย์กชกร สุขจันทร์ , แพทย์แผนไทยธีรวัฒน์ สุดขาว
คำสำคัญ แผ่นปิดแผล;ตำรับยาแผนไทย;สมุนไพร
หน่วยงาน คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แผ่นปิดแผลพัฒนามาจากตำรับยาสมานแผลเพื่อรักษาแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านการก่อตัวของไบโอฟิล์มของแบคทีเรียซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลติดเชื้อเรื้อรัง 2. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และลดการอักเสบ ทั้งนี้แผ่นปิดแผลบรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อ ระบุปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไว้ชัดเจน สะดวกในการใช้งาน และสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่มีผลกับสารออกฤทธิ์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ