ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่านชักมดลูกชนิดเม็ด และการวิจัยทางคลินิกแบบสุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อภาวะอาการร้อนวูบวาบของผลิตภัณฑ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ. ดร.ภญ.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ภก.เอกพล ลิ้มพงษา , ผศ. ดร.พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
คำสำคัญ ว่านชักมดลูก;ยาเม็ดสารสกัด;การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1;อาการร้อนวูบวาบ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ว่านชักมดลูก (Curcuma comosa Roxb.) เป็นพืชสมุนไพรในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) นิยมนำมาใช้ในการบรรเทาอาการผิดปกติต่างๆ ในสตรีวัยหมดประจำเดือน ผลการวิจัยได้พัฒนาสูตรตำรับของสารสกัดว่านชักมดลูกเพื่อขึ้นรูปเป็นยาเม็ด และทำการศึกษาถึงความปลอดภัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์และแนวโน้มที่จะลดอาการร้อนวูบวาบ ซึ่งพบว่าการรับประทานว่านชักมดลูกมีความปลอดภัยกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้รักษาสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีอาการร้อนวูบวาบได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง