ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้ขมิ้นชันร่วมในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง บุรณี กาญจนถวัลย์
เจ้าของผลงานร่วม ศาสตราจารย์ นพ Dr. Michael Maes , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย , นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง , รองศาสตราจารย์ พญ. ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร , พญ. โสฬพัทธ์ เหมรัญชน์โรจน์
คำสำคัญ ขมิ้นชัน;โรคซึมเศร้า;การรักษาโรคซึมเศร้า
หน่วยงาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การให้ขมิ้นชัน (curcumin) เสริมกับยาต้านเศร้า สามารถลดอาการซึมเศร้าได้ และลดลงอย่างเห็นได้ชัดในสัปดาห์ที่ 12 และ 16 ซึ่งดีกว่าการใช้ยาต้านเศร้ากับยาหลอก (placebo) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเพศชายและผู้ป่วยที่ได้รับยา fluoxetine เป็นยาต้านเศร้าหลัก ทั้งนี้ผลการรักษายังแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ป่วยได้รับขมิ้นชัน (curcumin) นานขึ้นยิ่งมีความแตกต่างเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าการได้รับขมิ้นชัน (curcumin) อย่างต่อเนื่องอาจช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคซึมเศร้าได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง