ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาตำรับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน “วรรณฉวี” ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นพ.ฉัตรชัย สวัสดิไชย
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ , รศ. ดร.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์ , พทป.สุรศักดิ์ อิ่มเอี่ยม
คำสำคัญ โรคสะเก็ดเงิน;แพทย์แผนไทย;ตำรับยา “วรรณฉวี”;สารสกัดมาตรฐาน;การศึกษาความเป็นพิษ;ยาสมุนไพร
หน่วยงาน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคที่เกิดจากยีนที่ควบคุมการสร้างผิวหนังทำงานผิดปกติ คือมีการเจริญของผิวหนังเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดการอักเสบที่ผิวหนัง การรักษาทางเลือกของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุขคือการใช้ยาสมุนไพรตำรับไทย ผลการวิจัยและพัฒนาตำรับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน “วรรณฉวี” ได้ข้อมูลวิธีการควบคุมคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของตำรับยาและวิธีการสกัดตัวยาที่เหมาะสม ซึ่งผลการวิเคราะห์ตามข้อกำหนดของเภสัชตำรับ ไม่พบการปนเปื้อนจุลชีพ สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และไม่ก่อพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังในหนูแรท
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง