ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกอะโวกาโด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมคิด อุตรเคียนต์
คำสำคัญ การปลูก
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง จ.เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย อะโวกาโดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกเป็นอาชีพ อะโวกาโดเป็นพืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงมาก เพราะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีใบสีเขียวตลอดปี จึงช่วยพื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อะโวกาโดเป็นผลไม้สุขภาพที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร จึงเป็นผลไม้ที่มีแนวโน้มทางการตลาดที่ดีในอนาคต และควรส่งเสริมให้มีการบริโภคกันอย่างกว้างขวาง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=8X4pEifQ6H4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกอะโวกาโด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง