ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมใหม่ (Smart Innovation (Smart Inno))
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
คำสำคัญ นวัตกรรมใหม่
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย นวัตกรรมนี้เป็นวัสดุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ที่ผลิตจากวัสดุผลพลอยได้ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้แทนวัสดุกระจกที่แสงสามารถส่องผ่านแต่ไม่นำความร้อน และเป็นตัวบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อีกทั้งยังมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง น้ำหนักเบา กำลังรับแรงอัดสูง ผิวมันวาว ทึบน้ำ ป้องกันแสงแดด และเปลี่ยนสีได้เอง รวมทั้งยังช่วยลดปัญหาปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนได้ด้วย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง