ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ออนไลน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
คำสำคัญ พจนานุกรม;ออนไลน์
หน่วยงาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา/สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย พัฒนาพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนค้นหาคำและความหมายของคำภาษาไทยได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำที่ต้องการได้ในรูปแบบการเลือกคำที่ต้องการหรือเลือกตามหมวดตัวอักษร ซึ่งผลของการค้นคำจะปรากฏข้อมูลชนิดของคำ ความหมาย ที่มาของคำ คำเชื่อมโยง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการเสนอคำใหม่เพิ่มเติม ในพจนานุกรมฉบับนี้ได้ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=iEa7q-rYlWY
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ออนไลน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง