ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์ผสมเกสรมะพร้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว
คำสำคัญ อุปกรณ์ผสมเกสร;มะพร้าว
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เครื่องผสมเกสรมะพร้าว เป็นเครื่องที่พ่นสารละลายเกสรมะพร้าว เพื่อให้มะพร้าวติดผลในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือน สิงหาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน สารละลายประกอบด้วย สารเร่งการงอกของเกสรตัวผู้ ฮอร์โมนกันผลร่วง และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และเกสรตัวผู้ เมื่อฉีดพ่นแล้วช่วยให้การติดผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 70
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อุปกรณ์ผสมเกสรมะพร้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง