ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกกาแฟพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ดอยช้าง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ชัย พรมมา
คำสำคัญ การปลูก;กาแฟพันธุ์ใหม่;ดอยช้าง
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยการเกษตรดอยช้าง กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย กาแฟพันธุ์ใหม่ที่ให้ปลูกในพื้นที่ดอยช้างคือ พันธุ์เชียงใหม่ 80 ข้อดีของกาแฟพันธุ์นี้ประการที่หนึ่ง ต้านทานโรคราสนิมประมาณ 98-100 % ซึ่งทำให้ ผลผลิตลดลง ประการที่สองคือ ให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกทั่วไปผลผลิตที่สูงกว่าประมาณ 1.8-2.4 เท่า ประการที่สามคือ พันธุ์เชียงใหม่ 80 ให้คุณภาพของสารกาแฟเกรด A 82-88 %, เกรด Y 58 % และคุณภาพการชิมได้คะแนน 6.5-7 % จากคะแนนเต็ม 10 ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับ สายพันธุ์อื่น ๆ ข้อดีของกาแฟพันธุ์เชียงใหม่ 80 โดยเฉพาะของสารคาเฟอีนก็พบว่ามีปริมาณน้อยกว่ากาแฟพันธุ์อื่น ๆ หรืออยู่ที่ 0.42 % นอกจากสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าพันธุ์อื่น ๆ แล้วยังต้านทานโรค จนได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพออกสู่ผู้บริโภคเป็นที่นิยมไปทั่วโลก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=he29I11h6nc
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกกาแฟพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ดอยช้าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง