ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง The Use of Biotic Indices for Evaluation of Water Quality in the Streams, Western Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Makaporn Deemool
เจ้าของผลงานร่วม Taeng On Prommi
คำสำคัญ enthic macroinvertebrate, biotic indices, water quality
หน่วยงาน aculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การประยุกต์ใช้ดัชนีทางชีวภาพสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำในลำธารน้ำในบริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาว ปี 2014 ถึงช่วงฤดูฝน 2015 ในลุ่มน้ำภาชี โดยใช้ค่าดัชนีทางชีวภาพ ฺBiological Monitoring Working Party (BMWP) และดัชนี Average Score Per Taxon (ASPT) พบแมลงน้ำจำนวน 14,234 ตัวอย่าง จาก 72 วงศ์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ijpras.com/vol6-iss1/IJPRAS-2017-6-1-89-98.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง