ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดจากตำรับยารักษาเบาหวานของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวิวัฒน์ ศรีวิชา
เจ้าของผลงานร่วม นายแพทย์โสภณ วัณไวทยจิตร , นายบุญยงค์ บัวบุปผา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรประภา ชุนถนอม , นายรณชัย ภูวันนา
คำสำคัญ ตำรับยารักษาเบาหวาน;ระดับน้ำตาลในเลือด;กรดคาเฟอิก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การทดสอบฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าหลังจากที่ผู้ป่วยรับประทานยาต้ม ประมาณ 30 นาที จะมีแนวโน้มระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และเมื่อเวลาผ่านไป 60 นาที ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ 17.40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จึงเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนารูปแบบยาต้มรักษาเบาหวานชนิดพร้อมดื่ม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานต่อไปในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง