ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลทางคลินิกของยาเม็ดจากน้ำคั้นและยาแคปซูลจากผลบดของผลมะระขี้นกในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติในผู้ป่วยเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร.ภญ.วีณา จิรัจฉริยากูล
เจ้าของผลงานร่วม ศ. ดร.ภญ. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช , ศ. ดร.พญ. ธนวรรณ กุมมาลือ , ดร.นพ. ฉัตรฃัย สวัสดิไชย
คำสำคัญ แคปซูลเนื้อผลมะระขี้นกบด;ยาเม็ดผงสเปรย์ดรายน้ำคั้นเนื้อผลมะระขี้นก;ประสิทธิผลของยาแคปซูลและยาเม็ดมะระขี้นกในผู้ป่วยเบาหวาน;ความปลอดภัยของยาแคปซูลและยาเม็ดมะระขี้นก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ยาเม็ดจากผงสเปร์ยดรายน้ำคั้นและยาแคปซูลจากผลบดของผลมะระขี้นก ผลิตจากสมุนไพรที่ปลูกและเก็บเกี่ยวตามหลักการเพาะปลูกที่ดี มีกระบวนการผลิตเป็นไปตามหลักการผลิต การทดสอบทางคลินิกกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือด 126-140 มก./ดล. จำนวน 30 คน เป็นเวลา 3 เดือน พบว่ายาเม็ดที่มีผลสเปร์ยดรายน้ำคั้น 2.88 ก./วัน และยาแคปซูลที่ทำจากเนื้อผลสด 50-100 ก./วัน (เท่ากับมะระ 2-4 ผล) มีแนวโน้มรักษาระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อตับ ไต และไขกระดูก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง