ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาผลและประสิทธิภาพของยาสมานแผลช่องปากสูตรที่มีอะซีแนนสกัดจากว่านหางจระเข้เป็นสารออกฤทธิ์หลักรูปแบบออราเบสในการรักษาแผลร้อนใน (ระยะที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ. ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ทพญ. ดร.พรรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ , รศ. ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช , ร.ต.อ. หญิง รศ. ภญ.ดร.สุชาดา สุขหร่อง , อ. ทพญ.ดร.สุวิมล เจตตนาเชี่ยวชาญกิจ
คำสำคัญ การแพทย์ทางเลือก;การสมานแผล;แผลร้อนในช่องปาก;ว่านหางจระเข้;อะซีแมนแนน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : คณะทันตแพทย์ศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ยาสมานแผลช่องปากแบบออราเบสที่มีอะซีแมนแนนสกัดจากส่วนวุ้นว่านหางจระเข้ มีประสิทธิภาพในการสมานแผลร้อนในในช่องปากเทียบเท่ากับยาสมานแผลช่องปากแบบ ออราเบสที่มีสารสเตอรอยด์ไทรแอมซิโนโลนอะเซทโทไนด์ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือผลข้างเคียงต่อผิวหนังและเยื่อบุช่องปาก เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง