ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในอนาคต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;อู่ข้าว;อู่น้ำ
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ทุกวันนี้ประเทศไทยมีประมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีประมาณ 800,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ในจำนวนนี้มีการะเหยและลงสู่ใต้ดิน จำนวน 600,000 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเป็นปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองประมาณ 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในรูปแบบอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงจำนวนหนึ่ง ประมาณ 76,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เหลือประมาณ 120,000-130,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกปล่อยทิ้งลงสู่ทะเลโดยเปล่าประโยชน์และอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=WBdlKyw8q9Q
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในอนาคต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง