ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการชลประทานด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;การส่งน้ำ;การบำรุงรักษา
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สรรพสิ่งใด ๆ ในโลกย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา กาลเวลาสร้างความเสียหายชำรุดทรุดโทรมให้กับอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในระบบชลประทานอย่างมากมาย ความไม่รู้ การใช้งานที่ไม่ถูกวิธีของเกษตรกร แม้กระทั่งภัยธรรมชาติต่าง ๆ ล้วนเป็นสาเหตุของความชำรุดเสียหาย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=5pzXC9T7HsU
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การบริหารจัดการชลประทานด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง