ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดจากไพลที่ใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อฟิล์ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
คำสำคัญ สารเมือกจากเมล็ดแมงลัก;แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดจากไพล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดจากไพลที่ใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อฟิล์ม เป็นแผ่นแปะที่เตรียมขึ้นจากสารสกัดไพลที่ได้จากวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการควบคุมปริมาณสารสำคัญในกลุ่ม phenylbutanoids ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์แก้ปวดและอักเสบกล้ามเนื้อ โดยวิเคราะห์ปริมาณสาร phenylbutanoids ด้วยวิธี HPLC ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพภาพของแผ่นแปะให้เหมือนกันทุกครั้งที่ผลิต นอกจากนี้ ตัวฟิล์มแผ่นแปะยังเตรียมขึ้นจากสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก ซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่ผิวหนัง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดจากไพลที่ใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อฟิล์ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง