ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะสำหรับนักกีฬา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
คำสำคัญ กระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ;กระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะสำหรับนักกีฬา
หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปฐมพยาบาล ลดอาการบาดเจ็บให้นักกีฬาได้ทันที โดยมีกล่องsterileให้ชุดทำแผลเพื่อให้มีระบบปราศจากเชื้อ กล่องให้ความเย็นอัตโนมัติสำหรับเจลประคบ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้รวดเร็วและมีเครื่องมือวัดสัญญาณชีพและปุ่มติดต่อไปหน่วยกู้ชีพได้ทันที ทั้งหมดจัดอยู่ในเป้ที่มีระบบชาร์จไฟด้วยโซล่าเซล นำติดตัวไปได้ทุกขณะ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


กระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะสำหรับนักกีฬา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง