ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์แจ้งเตือนการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
คำสำคัญ เครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย อุปกรณ์แจ้งเตือนการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยวัดกระแสของเครื่องปรับอากาศที่คอมเพรสเซอร์ เมื่อเครื่องปรับอากาศมีสิ่งสกปรกไปเกาะกับคอยล์ร้อน คอยล์เย็น หรือคอยล์ทั้งสอง จนทำให้เครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพการทำความเย็นต่ำลง ก็จะทำให้อุณหภูมิของห้องไม่สามารถลดลงตามค่าที่ตั้งไว้ ทำให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากของเครื่องปรับอากาศ และกระแสก็เพิ่มขึ้นด้วยเมื่อกระแสเกินจุดที่ตั้งไว้ประมาณ 120% ของกระแสเต็มพิกัดของคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์ก็จะแสดงสัญญาณเตือนให้ล้างทำความสะอาดแอร์ทันที
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


อุปกรณ์แจ้งเตือนการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง