ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และการใช้ฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุงที่ผสมวัตถุกันหืนจากธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
คำสำคัญ นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพร;คลื่นความถี่วิทยุยับยั้งการทำงานของเอนไซม์;วัตถุกันหืนจากธรรมชาติ
หน่วยงาน โครงการสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ เชื้อจุลินทรีย์ dry blancing และฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุงที่ผสมวัตถุกันหืนจากธรรมชาติ นวัตกรรมการแปรรูปที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนี้สามารถคงสภาพสีและปริมาณกลิ่นหอมระเหยและคุณสมบัติโภชนเภสัชในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไว้ได้สูง มีความปลอดภัยต้นทุนการผลิตต่ำและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้กระบวนการแปรรูปและการขนส่งทั้งในและต่างประเทศมีความยั่งยืน และมีคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการดั้งเดิมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และการใช้ฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุงที่ผสมวัตถุกันหืนจากธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง