นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และการใช้ฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุงที่ผสมวัตถุกันหืนจากธรรมชาติ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และการใช้ฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุงที่ผสมวัตถุกันหืนจากธรรมชาติ
เจ้าของผลงาน :  ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพร, คลื่นความถี่วิทยุยับยั้งการทำงานของเอนไซม์, วัตถุกันหืนจากธรรมชาติ
หน่วยงาน :  โครงการสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF) มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำอธิบาย :  นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ เชื้อจุลินทรีย์ dry blancing และฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุงที่ผสมวัตถุกันหืนจากธรรมชาติ นวัตกรรมการแปรรูปที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนี้สามารถคงสภาพสีและปริมาณกลิ่นหอมระเหยและคุณสมบัติโภชนเภสัชในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไว้ได้สูง มีความปลอดภัยต้นทุนการผลิตต่ำและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้กระบวนการแปรรูปและการขนส่งทั้งในและต่างประเทศมีความยั่งยืน และมีคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการดั้งเดิมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และการใช้ฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุงที่ผสมวัตถุกันหืนจากธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710