ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตาเขและการดูแล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์
คำสำคัญ ตาเข;ตรวจวินิจฉัยตา;ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตา
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการวัดตาเขด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแสดงผลแบบอัตโนมัติ ซึ่งอาศัยหลักของการถ่ายภาพ และประมวลผลเทียบกับค่ากลางเพื่อหาความผิดปกติของตาและให้คำแนะนำเบื้องต้นที่เหมาะสมจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถประมวลผลได้อย่างอัตโนมัติ และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ ก็สามารถพิมพ์ผลการวิเคราะห์และคำแนะนำออกมาให้ผู้ใช้งานได้ทราบแบบอัตโนมัติทันที การนำไปใช้ประโยชน์สามารถ ใช้ในการคัดกรองสภาพตาเขและให้คำแนะนำเบื้องต้นอย่างอัตโนมัติว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เช่น ฝึกกล้ามเนื้อตา ตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น หรือไปพบจักษุแพทย์ สามารถใช้โดยบุคลากรทั่วไป ทำให้การคัดกรองอาการตาเขเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตาเขและการดูแล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง