หุ่นจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทำจากยางธรรมชาติ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  หุ่นจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทำจากยางธรรมชาติ
เจ้าของผลงาน :  สิทธิโชค อนันตเสรี
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, หุ่นจำลองการช่วยชีวิต, ยางธรรมชาติ
หน่วยงาน :  หุ่นจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทำจากยางธรรมชาติ
คำอธิบาย :  หุ่นสำหรับใช้ฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานทำจากยางพารา ลักษณะเท่าคนจริง ผิวด้านนอกหุ้มด้วยแผ่นยาง ตัวหุ่นทำด้วยโฟมยางซึ่งมี 2 ส่วนคือ ส่วนหัวใจ มีกลไก “twin air space design” เพื่อให้การปั๊มหัวใจมีความยืดหยุ่นคล้ายคนจริง และมีกลไกเกิดเสียงดังเมื่อกดปั๊มหัวใจด้วยวิธีที่ถูกต้อง ส่วนศีรษะ คอ และลำตัว มีลักษณะนุ่ม ปากของหุ่นมีช่องลมสำหรับฝึกการผายปอด การประดิษฐ์หุ่นโดยการใช้ยางพาราร่วมกับออกแบบที่ไม่ซับซ้อน ทำให้หุ่นมีราคาถูก และสามารถนำมาใช้ในการฝึกหัดการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
หุ่นจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทำจากยางธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710