หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่
เจ้าของผลงาน :  สุพัฒนา สุรินตา
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบาย :  การรักษาและฟื้นฟูไตด้วยสมุนไพรจึงเป็นอีก­ทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตหร­ือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคไต ซึ่งจากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จากผู้ท­ี่ใช้ยาสมุนไพร หญ้าไผ่น้ำแล้ว เห็นผลได้หลังจากที่ทานน้ำต้มสมุนไพรหญ้าไ­ผ่น้ำแล้วประมาณ 7 วัน อาการบวมน้ำก็จะเริ่มลดลง และหายบวมในที่สุด ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นด้วยตัวเอง หลังจากนั้นไปตามนัดของคุณหมอแล้วจะเห็นผล­เลือดว่าค่าของ BUN และ Ceratinine ลดลง นั่นเป็นผลมาจากการที่หญ้าไผ่น้ำไปช่วยฟื้­นฟูสภาพของไต
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=cbiFE1wkQHc
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708