ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ หญ้าไผ่น้ำ;สมุนไพร;โรคไต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การรักษาและฟื้นฟูไตด้วยสมุนไพรจึงเป็นอีก­ทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตหร­ือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคไต ซึ่งจากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จากผู้ท­ี่ใช้ยาสมุนไพร หญ้าไผ่น้ำแล้ว เห็นผลได้หลังจากที่ทานน้ำต้มสมุนไพรหญ้าไ­ผ่น้ำแล้วประมาณ 7 วัน อาการบวมน้ำก็จะเริ่มลดลง และหายบวมในที่สุด ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นด้วยตัวเอง หลังจากนั้นไปตามนัดของคุณหมอแล้วจะเห็นผล­เลือดว่าค่าของ BUN และ Ceratinine ลดลง นั่นเป็นผลมาจากการที่หญ้าไผ่น้ำไปช่วยฟื้­นฟูสภาพของไต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cbiFE1wkQHc
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง