"กีฬาผู้สูงอายุ"

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  "กีฬาผู้สูงอายุ"
เจ้าของผลงาน :  บีบีซีไทย
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   กีฬา, ยาอายุวัฒนะ, ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน :  บีบีซีไทย
คำอธิบาย :  ในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติของสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักกีฬาผู้สูงอายุหลายคนบอกว่า ผลการทดสอบอายุความแข็งแกร่งทางร่างกายหรือความฟิตของพวกเขา พบว่า โดยเฉลี่ยพวกเขามีอายุต่ำกว่าอายุจริงถึง 25 ปี ซึ่งพอที่จะสรุปได้ว่า การออกกำลังกายในช่วงวัยสูงอายุ นับเป็นยาอายุวัฒนะที่มีประสิทธิภาพขนานหนึ่ง พบกับนักกีฬาบางคน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=5hf5PfVnfq0
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
"กีฬาผู้สูงอายุ" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710