ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โรคต้อกระจก สาเหตุ อาการและวิธีรักษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Target ทาร์เกท
คำสำคัญ โรคต้อกระจก;อาการและวิธีรักษา
หน่วยงาน Target ทาร์เกท
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ต้อกระจกเป็นโรคที่เป็นไปตามวัย ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้น เลนส์แก้วตาที่เคยใสจะเกิดการแข็งตัว แล้วขุ่นลงเรื่อย ๆ ความขุ่นจะค่อย ๆ ขยายตัวเข้าไปบังแสงที่ผ่านเข้าไปยังจอประสาทตา ทำให้ผู้ป่วยมัวลงเห็นภาพไม่ชัดเจน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=nl2uOOaHG6Y
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


โรคต้อกระจก สาเหตุ อาการและวิธีรักษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง