ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คำรณ สุรินธรรม
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน เกษตรกรชาวตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นายคำรณ สุรินธรรม ได้ปลูกลำไยโดยการยกแปลงในพื้นที่ประมาณ 4 ไร่เศษ ระหว่างรอผลผลิตจากลำไย ได้ปลูกพืชผักสวนครัวแทรกบนพื้นที่ว่างเหนือท้องร่องน้ำ ได้แก่ ผักบุ้ง ผักกาดเขียว มะเขือเทศ มะนาว พืชผักสวนครัวที่ปลูกเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษ พร้อมทั้งปลูก มะพร้าว และต้น พร้อมทั้งทำปุ๋ยจากน้ำหมักชีวภาพใช้ด้วย โดยไม่ใช้สารเคมี นอกจากปลูกพืชและเลี้ยงปลาแล้ว ยังได้เลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ เพื่อเก็บไข่ขาย สามารถเก็บไข่ได้ทุกวัน นายคำรณ กล่าวว่า ในสภาวะที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้ปรับตัวโดยพยายามลดต้นทุนการผลิต ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง กินทุกอย่างที่ปลูกที่เลี้ยงไว้ ที่เหลือก็นำไปขายเป็นรายได้ เฉลี่ยรายได้จากการปลูกผัก เลี้ยงเป็ดและปลา เดือนละประมาณ 20,000 บาท มีรายจ่ายลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินออมและมีสุขภาพที่ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=izK0c_2Yi8k
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง