ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง มนุษย์เงินเดือนสู่ชีวิตเกษตกร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุชล สุขเกษม
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน หมู่บ้านสารภี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เกษตรผสมผสานเป็นแนวคิดของพี่สุชล สุขเกษม เกษตรกรที่ยึดมั่นในแนวทางพระราชดำรัส 1 ไร่ 1 แสน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง จนปัจจุบันสามารถสร้างรายได้จากพื้นที่ 1 ไร่ได้ถึง 2 แสนบาทเลยทีเดียว ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมดุลและคุ้มค่า ปัจจุบันพื้นที่ 1 ไร่ ปรับเปลี่ยนใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร สามารถเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี ที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยจะเน้นให้ผู้ที่เข้ามาศึกษา ได้เข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีก่อนลงมือทำจริง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=v2IDzdX1kmI
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง