ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สินทรัพย์จากงานวิจัย เครื่องกลั่นน้ำมันสมุนไพร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คุณสุทธิพร เนียมหอม
คำสำคัญ สินทรัพย์;งานวิจัย;เครื่องกลั่นน้ำมัน;สมุนไพร
หน่วยงาน ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ปัจจุบันสมุนไพรไทยกำลังเป็นที่นิยม มีการนำไปใช้ในการรักษาโรค ทำเครื่องสำอางค์ และใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้ทำการผลิตเครื่องกลั่นน้ำมันสมุนไพรขึ้นเพื่อใช้ในการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jl9aIobT1PI
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


สินทรัพย์จากงานวิจัย เครื่องกลั่นน้ำมันสมุนไพร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง