ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง หอมแผ่นดิน ตอน สิบปากว่าไม่เท่ามือทำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญยัด สามารถ
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน บ้านโคกปราสาท ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย บุญยัด สามารถ หรือ ลุงเขียว เกษตรกรปลูกมะนาวในวงท่อซีเมนต์ แห่งอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ผู้พลิกตัวเองจากคนที่จนที่สุดในอำเภอมาเป็นเจ้าของสวนมะนาว ประกายความหวังจากการดูรายการเกษตรทางโทรทัศน์ทำให้ลุงเขียวลุกขึ้นมาปลูกมะนาว กระทั่งนำมาสู่การทดลองทำจนประสบความสำเร็จ ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก โดยเฉพาะการปลูกมะนาวอินทรีย์ในวงบ่อซีเมนต์ที่บังคับให้มีผลผลิตนอกฤดูจำนวนมาก เป็นมะนาวที่มีคุณภาพทั้งความสมบูรณ์และจำนวน จนเป็นที่ต้องการของตลาดหลายแห่ง สามารถสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XsY8wxp4VDE
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เศรษฐกิจพอเพียง หอมแผ่นดิน ตอน สิบปากว่าไม่เท่ามือทำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง