ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณสมบัติของพริกพื้นบ้านไทยต่อการต้านโรคอ้วน และโรคเบาหวาน: การศึกษาการยับยั้งเอนไซม์ และการบ่งชี้สารสำคัญที่ออกฤทธิ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธารีรัตน์ วัชรชัยภณสิริ
คำสำคัญ พริกพื้นบ้านไทย;โรคอ้วน;โรคเบาหวาน
หน่วยงาน สถาบันโภชานาการ ม.มหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย พริกกะเหรี่ยงสีเขียวมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไลเปสสูงสุด ส่วนพริกชี้ฟ้าสีเหลืองเหลือบส้มมีฤทธื์ต้านเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลสสูงสุด และพริกหยวกสีแดงมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสสูงที่สุด ได้ถูกนำมาศึกษา เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งพบว่า กรดฟีนอลิก ได้แก่ กรดพี-คูมาริก กรดเฟอรูลิก และกรดซินาพิก พบใน พริกที่นำมาศึกษาทุกชนิด ส่วนสารฟลาโวนอยด์ ได้แก่ สารเอพิจีนิน พบในพริกชี้ฟ้าสีเหลืองเหลือบส้มและพริก หยวกสีแดงเท่านั้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง