ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขนส่งและวิธีการเก็บรักษาไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002) เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายปริญญา พันบุญมา
เจ้าของผลงานร่วม อ.ดร.ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์
คำสำคัญ การขนส่ง, การเก็บรักษา, ไรน้ำนางฟ้าไทย
หน่วยงาน ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ไรน้ำนางฟ้าไทยเป็นสัตว์น้ำจืดชนิดหนึ่ง สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารปลาสวยงามหรือปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อใช้ทดแทนอาร์ทีเมีย หากมีการส่งเสริมและผลิตได้แพร่หลาย นับได้ว่าไรน้ำนางฟ้าไทยจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นำมาซึ่งรายได้และเป็นสินค้าส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องมีวิธีในการเก็บรักษาเพื่อให้ไรน้ำนางฟ้าไทยมีความสดและคงคุณค่าทางโภชนาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง