ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด และกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากไมยราบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวอำภา คนซื่อ
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศรี ตลับมุข และศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร
คำสำคัญ ไมยราบ
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สารสกัดจากไมยราบที่สกัดด้วยน้ำ และเอทานอล 50% มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของหนูเบาหวานได้โดยผ่านกลไกการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดส การยับยั้งการดูดซึมกลูโคสที่ลำไส้เล็กการใช้กลูโคสของกล้ามเนื้อกระบังลม และช่วยเพิ่มจำนวนเบต้าเซลล์ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ในตับอ่อน อีกทั้งยังช่วยลดไขมันในเลือดในหนูเบาหวานได้ ฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน่าจะขึ้นอยู่กับสารกลุ่ม Phenolic, Flavonoid อย่างไรก็ตาม ควรพึงระมัดระวัง หากนำไมยราบไปใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับและไต และค่าทางโลหิตวิทยา
ข้อมูลเพิ่มเติม http://thai-explore.net
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง