ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกพริกไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภิรมณ์ แก้ววิเชียร
คำสำคัญ ปลูกพริกไทย;พืชที่คืนกำไรเร็ว
หน่วยงาน เกษตรกร อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาสนใจการทำการเกษตรกันมากขึ้น บ้างก็เลือกที่จะออกจากงานมาใช้ชีวิตอิสระปลูกพืช ตามคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ก่อนหน้า หรือเกาะกระแสตลาดพืชที่กำลังเป็นที่นิยม แต่ยังมีพืชเกษตรชนิดหนึ่ง ที่น่าสนใจแต่คนทั่วไปกลับมองข้ามและไม่เคยรู้เลยว่าจริง ๆ แล้วมันซ่อนความมั่นคงถาวรให้กับเกษตรกรผู้ที่เลือกทำการเพาะปลูกมัน พืชชนิดที่ว่านี้ก็คือ พริกไทย ที่น่าสนใจเพราะในประเทศไทยนั้นมีการเพาะปลูกพริกไทยยังมีไ ม่มากนัก การเพาะปลูกส่วนใหญ่จะอยู่แค่ที่ภาคกลางเท่านั้น ในขณะที่ความต้องการของตลาดมีมาก จึงทำให้พริกไทยเป็นพืชเกษตรที่ราคาไม่เคยตกต่ำเลยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาและหากจะพูดถึงแหล่งปลูกพริกไทยแหล่งใหญ่สุดของประเทศก็คือ จ.จันทบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=qZt863MZ94I
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง