ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเก็บว่านหางจระเข้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปิติชัย ปลื้มจิตต์
คำสำคัญ ว่านหางจระเข้;ราคาดี
หน่วยงาน เกษตรกรบ้านหนองปูหลก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ว่านหางจระเข้นับเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกอีกชนิดหนึ่งของเกษตรกร ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรงงานแปรรูป แต่เกษตรกรมักจะประสบกับปัญหาการสูญเสียในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่โรงงานต้องการ คุณปิติชัย ปลื้มจิตต์ เกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีประสบการณ์ในการปลูกว่านหางจระเข้มา 20 ปี ได้แนะนำวิธีการตัดทางใบว่านหางจระเข้ เพื่อให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดและเป็นที่ต้องการของโรงงาน และได้ราคาตามมาตรฐานของตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=NxxH6wCvmcM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเก็บว่านหางจระเข้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง