ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผักหวานบ้าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกียรติชัย ดวงผาสุข
คำสำคัญ ผักหวานบ้าน;ปลูกง่าย;ราคาดี
หน่วยงาน เกษตรกรกิ่งอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ผักหวานบ้าน : เป็นไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็วไม่เหมือนผักหวานป่า ที่มีการปลูกค่อนข้างยากกว่ามากซึ่งเป็นข้อดีของ ผักหวานบ้าน ยอดผักหวานบ้านจะมียอด ที่อวบและใหญ่กว่าผักหวานป่าและให้น้ำหนักดี ผักหวานจะเริ่มเก็บเกี่ยว ได้เมื่ออายุ 3 เดือน โดยเว้นระยะห่าง 7 วัน เก็บได้ 1 ครั้ง เมื่อผักหวานอายุมากกว่า 6 เดือนจะได้ผลผลิตผักหวาน อยู่ที่ 300 กก./ไร่/เดือนราคาขาย ส่งรถรับซื้อ ราคาต่ำสุด 40 บาท/กิโลกรัม เท่ากับ 12,000 บาท/เดือนราคาขายส่งแผงผักในตลาด (ส่งเอง) 60 บาท/กิโลกรัม เท่ากับ 18,000 บาท/เดือนราคาขายด้วยตนเอง 100 บาท/กิโลกรัม (แต่ปกติจะมากกว่า โดยทั่วไปขายกิโลกรัมล่ะ 200 บาท) เท่ากับ 30,000 บาท/เดือน และเป็นที่ต้องการของตลาดทุกวันนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=bETJ5jRKANU
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง